Gói INTERNET dành cho Gia Đình & Sinh Viên

Gói Super 80 : 291.000VND

Gói Super 60 : 232.000VND

Gói Super 45 : 182.000VND

Liên hệ tư vấn: 0933816.870
—————————————

Gói INTERNET dành cho Doanh Nghiệp & Phòng Net

Gói Super 100 : 445.000VND

Gói Super 200: 495.000VND

Gói Super 300 : 1.282.000VND 

Gói Super 400 : 7.990.000VND

—————————————

TRUYỀN HÌNH INTERNET FPT

LẮP ĐẶT FPT PLAY BOX

HOTLINE : 0933.816.870

XEM THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM CỦA INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH FPT